milgram_shinjuku0101annex_kazui_birthday_tokuten_toushindaipanel