kanokari_magnetbyshibuya109_vol2_tr_standshikishi_note