miku_magnetbyshibuya109_rockinstar_artbyhiro_b2tapestry