kyuketsukisan_shinjuku0101annex_tokuten_toushindaipanel